CONDIȚII DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

I. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

Operatorul datelor cu caracter personal conform art. 4 punct 7 din Regulamentul Parlamentului European și Consiliului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare: "GDPR") este Elanor spol. s r.o. CIF 15887219 cu sediul BB Centrum Brumlovka, Jemnická 1138/1 140 00 Praha 4 (denumit în continuare: "operator").

Datele de contact ale Operatorului sunt

Adresa: BB Centrum Brumlovka, Jemnická 1138/1 140 00 Praha 4

Email: JLIB_HTML_CLOAKING 

Telefon: +420 222 509 999

Prin date cu caracter personal se înțelege orice informație privind persoana fizică identificată sau identificabilă; persoana fizică identificabilă este persoana fizică, care poate fi identificată în mod direct sau indirect, mai ales prin referire la un anumit indicator, de exemplu numele, numărul de identificare, datele privind locația, identificatorul de rețea ori unul sau mai multe elemente speciale de identitate fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială ale acestei persoane fizice.

Operatorul nu a desemnat un împuternicit pentru protecția datelor cu caracter personal.

II. SURSELE ȘI CATEGORIA DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal, pe care i le-ați acordat sau datele cu caracter personal, pe care Operatorul le-a obținut în baza realizării comenzii dumneavoastră. Operatorul prelucrează datele dumneavoastră de contact și identificare și datele absolut necesare pentru realizarea contractului. 

III. MOTIVUL LEGAL ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII

DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale clientului (dacă acesta este persoană fizică) sunt prelucrate de către Societate în calitate de Operator al datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și Consiliului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR“).

Datele cu caracter personal sunt prelucrate din motiv legal și cu scopul de necesitate a prelucrării în vederea îndeplinirii contractului încheiat în conformitate cu Termenii și Condițiile și reprezintă necesitatea de prelucrare pentru îndeplinirea obligațiilor legale, referitoare la Operator, mai ales în baza regulamentului legal care reglementează evidența fiscală și contabilitatea.

Datele cu caracter personal nu vor fi acordate altor destinatari.

Datele cu caracter personal se prelucrează întotdeauna numai pe perioada necesară pentru atingerea scopului, pentru care sunt prelucrate și anume în special pe durata derulării raportului contractual. După expirarea acestei perioade, Operatorul are dreptul să prelucreze numai datele cu caracter personal ale Clientului (dacă acesta este persoană fizică) din motive legale și cu scopul de a proteja interesele sale legitime în cazul unui litigiu în instanță privind drepturile revenite din raportul contractual. Acordarea datelor cu caracter personal este o cerință, care trebuie inclusă în contractul încheiat conform Termenilor și Condițiilor, fiind în plus și o cerință legală. Nu are obligația să acorde datele sale cu caracter personal, însă în cazul neacordării acestora, nu poate fi încheiat un contract cu acesta, iar Societatea nu-și poate îndeplini obligațiile sale legale.

La prelucrarea datelor cu caracter personal nu se va proceda la decizionarea automatizată, inclusiv crearea de profile. Legat de datele prelucrate, Clientul are următoarele drepturi: dreptul de a accesa datele cu caracter personal conform art. 15 GDPR, dreptul la corectarea unor date incorecte conform art. 16 GDPR, dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal conform art. 17 GDPR, dreptul la restricționarea prelucării datelor cu caracter personal conform art. 18 GDPR, dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal conform art. 20 GDPR, dreptul la ridicarea obiecției împotriva prelucrării datelor cu caracter personal conform art. 21 GDPR, dreptul de a înainta plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal conform art. 77 GDPR, și dreptul de a nu fi obiectul oricărei decizii bazate în mod exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profile conform art. 22 GDPR.

Legat de realizarea drepturilor menționate mai sus,Client

IV. DURATA DE PĂSTRARE A DATELOR

Operatorul păstrează datele cu caracter personal pe durata absolut necesară în vederea executării drepturilor și obligațiilor revenite din raportul contractual între dumneavoastră și Operator și al aplicării drepturilor revenite din aceste raporturi contractuale (timp de 15 ani de la încetarea raportului contractual). În timpul derulării acestei perioade, până când este retras acordul cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, cel mult 15 ani, dacă datele cu caracter personal se prelucrează în baza acordului. După expirarea duratei de păstrare a datelor cu caracter personal Operatorul va șterge datele cu caracter personal.

V. CONDIȚII DE SECURIZARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul declară că a luat toate măsurile adecvate tehnice și organizatorice pentru securizarea datelor cu caracter personal. Operatorul a luat măsuri tehnice de securizare ale depozitelor de date și ale depozitelor de date cu caracter personal pe suport de hârtie, în special accesul securizat / cifrat la pagina web, cifrarea parolelor clienților din baza de date, actualizări regulate ale sistemului, salvări regulate ale sistemului. Operatorul declară că la datele cu caracter personal au acces doar persoane autorizate de acesta.

VI. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (SUBFURNIZORII OPERATORULUI)

 

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt persoane care participă la furnizarea de mărfuri / servicii / realizarea plăților în baza contractului, care asigură servicii legat de desfășurarea paginilor www, care asigură servicii de marketing. Operatorul nu are intenția să acorde datele cu caracter personal într-un stat terț (într-o țară în afara UE) sau unei organizații internaționale. Servicii, care asigură servicii suport și de marketing

  • Google Analytics - înregistrează cookie și utilizarea web-ului, conversia de listare a paginilor www, conversia achiziționării
  • Google Adwords - înregistrează cookie și utilizarea web-ului
  • Sklik - înregistrează cookie, utilizarea web-ului, conversia de listare a paginilor www, conversia achiziționării

VII. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În condițiile stabilite de GDPR aveți

  • dreptul la acces al datelor cu caracter personal conform art. 15 GDPR,
  • dreptul la corectarea datelor cu caracter personal conform art. 16 GDPR, eventual la restricționarea prelucării datelor cu caracter personal conform art. 18 GDPR.
  • dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal conform art. 17 GDPR.
  • dreptul la ridicarea obiecției împotriva prelucrării conform art. 21 GDPR
  • dreptul la portabilitatea datelor conform art. 20 GDPR.
  • Dreptul de a vă retrage acordul cu prelucrarea în scris sau electronic la adresa sau emailul Operatorului indicat în art. I al prezentelor termeni și condiții. Acordul îl puteți retrage oricând de pe propriul cont de client.
  • Mai departe aveți dreptul de a înainta plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care considerați că a fost încălcat dreptul dumneavoastră de protecție a datelor cu caracter personal.

VIII. CONDIȚII DE SECURIZARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul declară că a luat toate măsurile adecvate tehnice și organizatorice pentru securizarea datelor cu caracter personal. Operatorul a luat măsuri tehnice de securizare a depozitelor de date și a depozitelor de date cu caracter personal pe suport de hârtie, în special accesul securizat / cifrat la pagina web, cifrarea parolelor clienților din baza de date, actualizări regulate ale sistemului, salvări regulate ale sistemului. Operatorul declară că la datele cu caracter personal au acces doar persoane autorizate de acesta.

IX. DISPOZIȚII FINALE

Prin transmiterea comenzii/cererii de ofertă de pe pagina de internet prin intermediul formularului, confirmați că a luați cunoștință cu condițiile de protecție a datelor cu caracter personal și că le acceptați în integritate.

Cu aceste condiții sunteți de acord prin bifarea acordului prin intermdiul formularului de internet. Prin bifarea acordului confirmați că ați făcut cunoștință cu condițiile de protecție a datelor cu caracter personal și că le acceptați în integritate.

Operatorul are dreptul să modifice aceste condiții. Noua versiune a condițiilor de protecție a datelor cu caracter personal le va publica pe pagina sa de internet și totodată le va comunica pe adresa dumneavoastră de e-mail, pe care ați acordat-o Operatorului.

CERERE DE ȘTERGERE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ștergerea datelor cu caracter personal o puteți solicita prin emailul JLIB_HTML_CLOAKING

Aceste condiții își fac efectul din data de 31. 5. 2019

elanor.ro
ro-ro